Siirry pääsisältöön

Tekstit

Tehdään yhdessä parempi Vantaa

  Tervetuloa kaupunginvaltuutettu Susanna Kaijun kotisivulle  Toivon, että olet minuun matalalla kynnyksellä yhteydessä:  susanna.kaiju@vantaa.fi 
Uusimmat tekstit

Valtuustopuheeni koskien valtuustoaloitetta parkkipaikkojen saamiseksi Kivistön apteekin eteen

Oheisen puheen pidin kesäkuun Vantaan kaupunginvaltuustossa.  Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. Kaupunginhallituksen käsittelyn aikana vastaus aloitteeseemme muuttui. Kiitos siitä! Vastauksessa nyt sanotaan: ”Lisäpysäköintipaikkoja on sen sijaan selvitetty Keimolantien varrelle.” ja ” Lisäpaikoille toteutettaisiin lyhytaikaista (10–15 minuutin) asiointipysäköintiä.” Vastauksessa edelleen huolettaa konditionaali ”toteutettaisiin”. Lisäksi Keimolantie on kilometrejä pitkä tie.   Jokin täsmennys apteekin läheisyydestä tässä olisi varmastikin ollut paikallaan.   Pitkät perustelut virkamiehen laatimassa vastauksessa olivat mielenkiintoisia. Nostan näistä muutaman: Aloitteeseen vastannut kertoo, että Safiirinaukiolla olleista pysäköintipaikoista tuli ”liikenneturvallisuutta koskevia kielteisiä palautteita. ” Safiiriaukioon liittyvät valitukset koskivat varmaan lähinnä siitä, että sinne ajettiin suojatietä pitkin. En ole missään muualla nähnyt moista ratkaisu

Näkökulmia vantaalaiseen kotihoidontuen kuntalisään

Lokakuun kasvatuksen ja oppimisen lautakuntaan tuotiin esitys, jonka mukaan kodinhoitotuen kuntalisä lakkautettaisiin vuoden 2022 vuoden alusta. Tällä esityksellä tähdättiin kahden miljoonan euron vuosittaisiin säästöihin. Vantaalaisille lapsille on maksettu 160 euron kuntalisää aina siihen saakka kuin lapsi täyttää 1,5 vuotta. Asia tuotiin käsittelyyn jo nyt ennen talousarviopakettia, koska Kelalle olisi pitänyt saada tieto hyvissä ajoin ennen tuen lakkaamista. Lautakunta siirsi asian kuitenkin talousarvioneuvotteluihin. Jos päätös olisi tehty näin nopealla aikataululla, se olisi ollut hankalaa perheiden talouden suunnittelun suhteen: moni olisi ehkä jo ehtinyt kertoa työpaikallaan olevansa hoitovapaalla vuodenvaihteen yli ja talouden tasapainossa olisi huomioitu myös tuo kuntalisä. Tällä tavalla perheitä ei saa pettää. Perhevapaauudistus muuttaa vuoden 2022 elokuusta alkaen perheiden tuet.  Vanhempainrahaa saa pidemmän aikaa, ja se jaetaan huoltajien kesken tasapuolisemmin. Sitä

Katse Kivistön suuralueen tulevaisuuteen

Kivistön suuralue on pinta-alaltaan suurin Vantaan seitsemästä suuralueesta. Kivistö koostuu monesta pienemmästä alueesta, joilla kaikilla on oma identiteettinsä ja erityispiirteensä. Suuraluetta yhdistää luonnonläheisyys, rauhallisuus ja yhteisöllisyys. On aika saada myös Kivistön ääntä Vantaan valtuustoon. Kivistöläisen taiteilijan Outi Antilan teos, Junan tuomat Viime päivinä olen kierrellyt paljonkin Kivistöä ja keskustellut minulle entuudestaan vieraiden ihmisten kanssa. Olen oppinut paljon siitä, mitä ihmiset toivovat Kivistön kehittämiseltä. Kivistöläiset arvostavat luontoa. Erityisesti Kvartsijuonen asemakaava huolettaa monia, sillä sen alle jäävän metsän moni kivistöläinen kokee omalle viihtymiselleen tärkeäksi viheralueeksi. Asemakaavaehdotuksen on tarkoitus valmistua syksyllä 2021. Sen jälkeen kaikilla vantaalaisilla on mahdollisuus jättää siitä virallinen muistutus. Kokemuksesta tiedän, että muistutuksilla on painoarvoa ja niitä kannattaa tehdä jokaisen, jota asia huolettaa

Miten maisema muuttuu kirkon nurkilla?

Toukokuun alkupuolella Kivistön kirkon mailla alkoivat metsätyöt. Jo aiemmin tiedettiin, että maisema tulee muuttumaan, sillä alue on nyt kaavoitettu asuinalueeksi. Katselmuksessa selvisi, että tällä haavaa rakennetaan asuinalueen kunnallistekniikka: viemäröinti, hulevedet, sähköt ja kadut laitetaan kuntoon. Saamme alueelle pienen vesiaiheen ja puistopenkit. Viime talvena saimme nauttia varsin hyvästä latuverkostosta. Hiihtolatujen pohjat ovat työlistalla. Puita ei ole tarkoitus kaataa enää enempää. Ihmisiä huoletti ajankohta, sillä ajoitus osui lintujen pesintään. Silloin ei pitäisi metsätöitä tehdä. Vein kirkkoherralle viestin puiden kaadon epäonnistuneesta ajankohdan. Kirkkoherra oli asiasta pahoillaan. Alueella on tehty myös liito-oravahavainto. Vantaan ympäristökeskuksesta saatiin kuitenkin tieto, että metsikkö ei ole liito-oraalle soveltuva pesimäympäristö, vaikka se toki onkin liito-oravan liikkumisympäristöä. Hankkeesta ei siis ole vakavaa haittaa Kivistön liito-oraville. Talo

Kivistön lähipalvelukeskuksen kuulumisia ja aikatauluja rakennusluvan hyväksymisen jälkeen

Mitä Kivistöön suunnitellaan? - Kivistön asukasilta-tilaisuus järjestettiin 22.4.2021. Lehdon edustajana hankejohtaja Kenneth Nyman oli jälleen paikalla pitämässä oman osuutensa.  Kuvituskuva Pixabay Huhtikuun alussa Kenneth Nyman kertoi, että rakennuslupahakemus oli jätetty muutamaa viikkoa aiemmin. Nyt Vantaan kaupungin rakennuslupajaosto on hyväksynyt rakennuslupahakemuksen. Kenneth Nyman kertoi myös, että rakennusalue on tarkoitus rajata jo tulevalla viikolla, jolloin kauppakeskuksen sijainti konkretisoituu asukkaille selvemmin. Vantaan kaupungin sivuilta löytyvässä rakennuslupapäätöksessä mainitaan myös, että samalla haettiin lupaa aloittaa perustuksien tekeminen jo ennen luvan lainvoimaisuutta. Hakemusta perusteltiin sillä, että kohde saataisiin avattua mahdollisimman nopeasti. Tämänkin osuuden hakemuksesta rakennuslupajaosto on hyväksynyt, joten hankkeella on nyt mahdollisuus edetä nopeastikin. Rakennusluvan myöntämisen jälkeen seuraa valitusaika. Kivistön lähipalvelukeskuksen p