Siirry pääsisältöön

Kivistön lähipalvelukeskuksen kuulumisia ja aikatauluja rakennusluvan hyväksymisen jälkeen

Mitä Kivistöön suunnitellaan? - Kivistön asukasilta-tilaisuus järjestettiin 22.4.2021. Lehdon edustajana hankejohtaja Kenneth Nyman oli jälleen paikalla pitämässä oman osuutensa. 


Kuvituskuva Pixabay

Huhtikuun alussa Kenneth Nyman kertoi, että rakennuslupahakemus oli jätetty muutamaa viikkoa aiemmin. Nyt Vantaan kaupungin rakennuslupajaosto on hyväksynyt rakennuslupahakemuksen. Kenneth Nyman kertoi myös, että rakennusalue on tarkoitus rajata jo tulevalla viikolla, jolloin kauppakeskuksen sijainti konkretisoituu asukkaille selvemmin.


Vantaan kaupungin sivuilta löytyvässä rakennuslupapäätöksessä mainitaan myös, että samalla haettiin lupaa aloittaa perustuksien tekeminen jo ennen luvan lainvoimaisuutta. Hakemusta perusteltiin sillä, että kohde saataisiin avattua mahdollisimman nopeasti. Tämänkin osuuden hakemuksesta rakennuslupajaosto on hyväksynyt, joten hankkeella on nyt mahdollisuus edetä nopeastikin.


Rakennusluvan myöntämisen jälkeen seuraa valitusaika. Kivistön lähipalvelukeskuksen päätöksen teki rakennusvalvontajaosto, jolloin valitusaika on 30 päivää. Viimeinen oikaisuvaatimuspäivä on 24.5.2021. Jos kukaan ei valita, tämän jälkeen lupa on lainvoimainen, ja luvan puolesta rakennustyöt voivat alkaa.


Kaikkein joutuisammin hanke pääsee etenemään, jos kukaan ei valita. Sitten jos valituksia tulee, niiden aiheellisuutta arvioidaan. Rakennusluvista valitusoikeus on kuitenkin varsin rajatulla joukolla:

  • viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;

  • sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;

  • sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

  • kunnalla

  • joissakin tapauksissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella.


Aiemman Kivistön kauppakeskushankkeen aikataulu viivästyi pahasti valittamisen takia. Silloin kuitenkin valitettiin kaavasta, jolloin valittamiseen oikeutettuja ihmisiä ovat esimerkiksi kaikki kuntalaiset. Monet viranhaltijat ovat törmänneet tilanteeseen, jossa valituksen tekemisen tavoitteena on lähinnä viivästyttää hankkeita.


Uusia sisällöllisiä asioita ei oikeastaan tullut verrattuna MarjaVerkon järjestämään tilaisuuteen huhtikuun alussa. Julkistetut vuokralaiset ovat edelleen samat: S-market, Lidl ja Vantaan kaupunki. Edelleen kerrottiin, että lähipalvelukeskittymään pyritään saamaan Alko, eläintarvikekauppa ja apteekki. Kuntosali on varmasti tulossa ja lisäksi ravintoloita ja kahviloita.


On hienoa, jos lähipalvelukeskushanke saa edistyä nyt aikataulussaan ja pääsemme todella loppuvuodesta 2022 asioimaan uudessa lähipalvelukeskuksessamme.


Lähteet:
Vantaan kaupunki, Lupapäätös, LP-092-2020-08051 https://paatokset.vantaa.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=2191435&version=1
Vantaan kaupunki, Rakennuslupapäätösten julkipanot https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/rakentaminen/rakennusvalvonta/paatosten_julkipanot
Vantaan kaupunki, Rakennusvalvonnan julkipanot, https://julkipano.lupapiste.fi/app/fi/local-bulletins?organization=092-R#!/local-bulletins
Aamulehti, Kolmenlaisista rakennushankkeista valitetaan herkimmin – hallinto-oikeus hyväksyy noin 14 prosenttia valituksista, 13.11.2018, https://www.aamulehti.fi/uutiset/art-2000007318147.html
Helsingin sanomat, Valitukset haittaavat jo kohtuuttomasti rakentamista, 12.7.2020, https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000006568133.html
Ymparisto.fi -verkkopalvelu, Osallistuminen kaavoitukseen, https://www.ymparisto.fi/fi-fi/elinymparisto_ja_kaavoitus/kaavoituksen_eteneminen/osallistuminen_kaavoituksessa
Vantaan sanomat, Kauppakeskusvalitus meni vauhdilla nurin – Kivistöön tulossa oma Itis, 29.6.2015 https://www.vantaansanomat.fi/paikalliset/1780961

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tehdään yhdessä parempi Vantaa

  Tervetuloa kaupunginvaltuutettu Susanna Kaijun kotisivulle  Toivon, että olet minuun matalalla kynnyksellä yhteydessä:  susanna.kaiju@vantaa.fi 

Katse Kivistön suuralueen tulevaisuuteen

Kivistön suuralue on pinta-alaltaan suurin Vantaan seitsemästä suuralueesta. Kivistö koostuu monesta pienemmästä alueesta, joilla kaikilla on oma identiteettinsä ja erityispiirteensä. Suuraluetta yhdistää luonnonläheisyys, rauhallisuus ja yhteisöllisyys. On aika saada myös Kivistön ääntä Vantaan valtuustoon. Kivistöläisen taiteilijan Outi Antilan teos, Junan tuomat Viime päivinä olen kierrellyt paljonkin Kivistöä ja keskustellut minulle entuudestaan vieraiden ihmisten kanssa. Olen oppinut paljon siitä, mitä ihmiset toivovat Kivistön kehittämiseltä. Kivistöläiset arvostavat luontoa. Erityisesti Kvartsijuonen asemakaava huolettaa monia, sillä sen alle jäävän metsän moni kivistöläinen kokee omalle viihtymiselleen tärkeäksi viheralueeksi. Asemakaavaehdotuksen on tarkoitus valmistua syksyllä 2021. Sen jälkeen kaikilla vantaalaisilla on mahdollisuus jättää siitä virallinen muistutus. Kokemuksesta tiedän, että muistutuksilla on painoarvoa ja niitä kannattaa tehdä jokaisen, jota asia huolettaa

Miten maisema muuttuu kirkon nurkilla?

Toukokuun alkupuolella Kivistön kirkon mailla alkoivat metsätyöt. Jo aiemmin tiedettiin, että maisema tulee muuttumaan, sillä alue on nyt kaavoitettu asuinalueeksi. Katselmuksessa selvisi, että tällä haavaa rakennetaan asuinalueen kunnallistekniikka: viemäröinti, hulevedet, sähköt ja kadut laitetaan kuntoon. Saamme alueelle pienen vesiaiheen ja puistopenkit. Viime talvena saimme nauttia varsin hyvästä latuverkostosta. Hiihtolatujen pohjat ovat työlistalla. Puita ei ole tarkoitus kaataa enää enempää. Ihmisiä huoletti ajankohta, sillä ajoitus osui lintujen pesintään. Silloin ei pitäisi metsätöitä tehdä. Vein kirkkoherralle viestin puiden kaadon epäonnistuneesta ajankohdan. Kirkkoherra oli asiasta pahoillaan. Alueella on tehty myös liito-oravahavainto. Vantaan ympäristökeskuksesta saatiin kuitenkin tieto, että metsikkö ei ole liito-oraalle soveltuva pesimäympäristö, vaikka se toki onkin liito-oravan liikkumisympäristöä. Hankkeesta ei siis ole vakavaa haittaa Kivistön liito-oraville. Talo