Minulle tärkeää  

vanhuus.png

Laadukkaat palvelut

Hyvinvointialueella tarvitaan laadukkaita palveluita, jotka ovat helposti saatavilla. Lääkäriin täytyy päästä, kun siihen on tarve.

Usein tarvittavat palvelut täytyy olla lähellä. Harvemmin tarvittavat erikoisosaamista vaativat palvelut kannattaa keskittää suurempiin yksikköihin.  

Seniorit tarvitsevat arvokkaan vanhuuden. Ikäihmisillä pitää olla asuntoja, jotka joustavat elämäntilanteen mukaan. On hienoa, jos lähellä on muita samassa tilanteessa olevia ihmisiä ja asuntoon on mahdollisuus saada lisää palveluita, kun niitä tarvitaan enemmän.

Mielenterveyspalveluihin on jo pitkään ollut liian vaikea päästä. Nyt on viimeinen hetki muuttaa tätä. 

 
 

Valjastetaan tekniikka tukemaan tavoitetta


Tietojärjestelmistä voi olla paljon hyötyä, kun ihmisiä hoidetaan. Lehdistä saa lukea, että nykyisellään tietojärjestelmät lähinnä työllistävät hoitohenkilökuntaa ja tekevät työstä raskaan. Käännetään asia toisinpäin. 

Tietotekniikka tuo välineitä hoitaa potilaita tehokkaammin. Joskus riittää etävastaanotto, ja potilas saa keskittyä paranemiseen, kun terveyskeskukseen ei turhaan tarvitse lähteä. 

Tiedosta ja analytiikasta on mahdollisuus saada tukea päätöksentekoon ja se tuo säästöä koko hyvinvointialueelle.

technology-gba93b6d94_1920.jpg
meeting-1453895_1280.png

Uuden organisaation äärellä 

Koulujen terveydenhoitajat, kuraattorit ja psykologit ovat jatkossa hyvinvointialueiden palkkalistoilla eivätkä enää kaupungilla. Opettajat ja rehtorit jäävät kaupungille töihin. Uusia organisaatiorakenteita tulee muuallekin.  Tästä ei saa muodostua esteitä avun saamiseen. 

Uuden organisaation luomisessa voidaan epäonnistua, jos raja-aitoja syntyy kaupungn ja hyvinvointialueen välille. On myös mahdollista luoda organisaatioiden rajat hyvin. Parhalimmillaan tiedonkulku paranee syvemmälle hyvinvointialueen organisaatioon, jolloin enemmän tukea tarvitsevat saavat sen jouhevammin. 

Hyvinvointialue tarkoittaa kokonaan uuden organisaation luomista: tarvitaan tukipalveluita ja hallintoa. Hoidetaan tämä kokonaisuus järjellä ja kustannustehokkaasti. Ei maakuntaverolle!